2 maja 2020

Polish Heritage Day 2020

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

„Flaga Biało-Czerwona”

 

 1. Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości Polski, polskiej historii, kultury i dziedzictwa wśród dzieci i młodzieży polonijnej. Konkurs organizowany jest w ramach Polish Heritage Days.

 

 1.  Organizatorem konkursu jest Polish Catholic Association z siedzibą w Birmingham, Bordesley St., B5 5PH

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 18, mieszkających na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

 1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej inspirowanej polską flagą. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

 

 1. Prace powinny zostać przesłane w formie zdjęcia w formacie .jpg lub .png do 9 maja 2020 r. na adres: eventpmh@gmail.com wraz z:

a. Imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora pracy

b. miejscowością zamieszkania autora pracy,

c. imieniem i nazwiskiem prawnego opiekuna autora pracy,

d. adresem e-mail, na który przekazana będzie informacja o wynikach konkursu

f. zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 1. Organizator z chwilą przesłania pracy konkursowej nabywa prawa do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji:

 a. wprowadzenie do pamięci komputera, utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim przetwarzania techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line);

b. publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności wprowadzenie i udostępnianie w Internecie na stronach internetowych Organizatora, powiązanych serwisach on-line, serwisach tekstowych, multimedialnych i innych);

c. wykorzystywanie pracy (w całości lub/i fragmencie) w celach informacyjno-edukacyjnych oraz naukowych w ramach działań Polish Catholic Association.

 

 

 

 

 

 

 1.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem mediów społecznościowych Polish Millenium House w dniu 11 maja 2020.
  1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc uzyskują tytuł laureata i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Polish Catholic Association.
  2.  Organizator może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych lub historycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.
  3.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
35 0.030102968215942