4 września 2021

Spotkania paszportowe - wolne terminy

Dostępne są terminy na wizytę paszportową w naszym centrum. Zapisy tylko przez : https://secure.e-konsulat.gov.pl/
 
Jenocześnie uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi spotkania w punkcie konsularnym w Birmingham
Adres dyżuru konsularnego
Polish Millennium House
Bordesley Street
Birmingham B5 5PH
Nowe terminy na spotkania paszportowe w Birmingham są udostępniane w dni robocze o godzinie 09:00 i 20:00.
Na spotkania paszportowe w Birmingham należy przybywać punktualnie. Wejście do budynku będzie możliwie na 15 minut przed umówionym spotkaniem i najpóźniej 15 minut po umówionej godzinie. Osoby spóźnione muszą ponownie umówić się na spotkanie paszportowe w systemie E-Konsulat.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o procedurze paszportowej zamieszczonymi na stronie Ambasady RP w Londynie w poszczególnych zakładkach tematycznych:
Sprawy paszportowe – informacje ogólne
Opłaty konsularne
Paszport dla osoby dorosłej
Paszport dla dziecka do lat 5
Paszport dla dziecka, które ukończyło 5 lat, a nie ukończyło 13 lat
Paszport dla dziecka, które ukończyło 13 lat
Paszport tymczasowy dla osoby pełnoletniej
Paszport tymczasowy dla osoby małoletniej
Zgłoszenie utraty paszportu
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
FORMULARZE WS. PASZPORTOWYCH
Formularz wniosku paszportowego
Wniosek o wysyłkę dokumentu paszportowego
Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi Państwu skuteczne złożenie wniosku paszportowego i utrudni realizację Państwa planów.
Dla usprawnienia organizacji, a tym samym w celu umożliwienia urzędnikom konsularnym obsługi jak największej liczby wnioskujących, osoby, które zapisały się na wizytę paszportową w Polish Millennium House w Birmingham prosimy o:
Punktualne przybywanie na spotkania paszportowe. Ze względów bezpieczeństwa osoby zapisane będą mogły wejść do budynku tylko o godzinie wyznaczonej na spotkanie. Można oczekiwać na swoją kolejność wyłącznie na zewnątrz budynku. Osoba spóźniona będzie zobligowana do poczekania na ewentualną przerwę w obsłudze lub umówienia się na nowy, inny dogodny termin.
Przybywanie do Polish Millennium House w maseczce ochronnej. Osoby nieposiadające takiej ochrony, ze względów bezpieczeństwa, nie będą mogły uzyskać zezwolenia na wejście do budynku.
Zachowanie wymaganych odległości podczas oczekiwania na spotkanie przed wejściem do budynku oraz uszanowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń urzędników oraz pracowników Polish Millennium House.
Przygotowanie się do spotkania paszportowego. Na spotkanie należy przybyć z wypełnionymi formularzami i wymaganymi dokumentami. UWAGA: Informacji merytorycznych w sprawie procedury składania wniosków paszportowych udzielają wyłącznie urzędnicy konsularni.
Przygotowanie się do regulowania opłat za dokumenty paszportowe wyłącznie kartą płatniczą.
Obligatoryjne aplikowanie o wysyłkę gotowego dokumentu paszportowego pocztą, ubezpieczoną przesyłką Special Delivery. Proszę przynieść ze sobą na spotkanie opłaconą kopertę z danymi adresata (imię, nazwisko, pełny adres w Wielkiej Brytanii). Do opłaconej koperty zwrotnej należy dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wysyłkę paszportu. Każdy dokument paszportowy jest wysyłany osobno.
Instrukcja rezerwacji spotkania paszportowego w e-konsulacie:
1. System pozwala na jednokrotną rejestrację na spotkanie. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po odwołaniu wcześniejszej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.
2. Wypełniając formularz należy podać wszystkie wymagane dane. Wpisanie niepoprawnych danych osobowych spowoduje odrzucenie wniosku.
3. Po zarejestrowaniu formularza należy pobrać i wydrukować potwierdzenie spotkania z pliku PDF (Pobierz potwierdzenie spotkania). Z potwierdzeniem należy przybyć do budynku w dniu spotkania. Osoby bez wydrukowanych potwierdzeń mogą nie zostać wpuszczone do Polish Millenium House.
4. Wypełniając formularz należy podać dane osobowe osoby dla której składany będzie wniosek. W przypadku dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców lub opiekunów (1 wniosek = 1 miejsce).
5. Wyjątkowo, w przypadku umawiania spotkania w celu uzyskania pierwszego paszportu tymczasowego na podstawie brytyjskiego odpisu aktu urodzenia dla dziecka do 1 roku życia należy wybrać opcję "paszport tymczasowy na powrót do Polski" i podać dane jednego z rodziców, a nie dziecka.
Spotkanie paszportowe poza kolejnością może być umówione w wyjątkowych i udokumentowanych okolicznościach, tj. nagła choroba, pogrzeb członka rodziny, po przedstawieniu konsulowi (birmingham.paszporty@msz.gov.pl) dokumentów potwierdzających te zdarzenia (akt zgonu, zaświadczenie ze szpitala lub od lekarza - bez szczegółowych danych medycznych).

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.03789210319519